Verksamhetsberättelse för

Ängelholms Konstförening 2017

 

Årsmöte hölls den 6 mars 2017. Efter årsmötet lyssnade vi på ett föredrag av Nina Wennedikter.

 

Medlemsantalet i föreningen har sjunkit och är nu ca 300.

 

Föreningen har haft åtta protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen träffats i samband med vernissager och konstinköp.

 

Under våren arrangerade vi följande aktivitet:

Konstresa till Blekinge den 6 maj. Vi erbjöd en bussresa till konstnärer som deltar i Blekinges Konstrunda. Resan fick ställas in på grund av för få deltagare.

Under hösten arrangerade vi följande aktivitet:

Konstresa till Göteborg den 21 oktober. Deltagarna skulle själva ta sig till Göteborg för att därefter göra guidade besök hos konstnärer och konststuderande i gallerier och museer. Resan fick ställas in på grund av för få deltagare.

Under året har våra medlemmar som vanligt kunnat delta i arrangemang som ordnats av konstföreningen Läkekonst. På samma sätt har deras medlemmar erbjudits delta i våra.

 

Årets konstlotteri fungerade bra som vanligt. 38 konstverk och en bok lottades ut.

Våra medlemmar har även i år deltagit i en fortsättning av kursen i konsthistoria.

 

Medlemsavgiften har varit oförändrad, 200 kronor.

 

Den 13 mars sa Ängelholms Kommun upp avtalet som reglerat samarbetet mellan kommunen och Ängelholms Konstförening sedan 1967. Konstföreningen är huvudman och svarar för försäljning och redovisning och kommunen tillhandahåller lokal och bemannar utställningarna. Syftet med kommunens uppsägning är att möjliggöra obemannade visningar. Konstföreningen står dock fast vid att galleriet måste vara bemannat. Handläggande tjänsteman har även antytt att galleriet måste lämna nuvarande lokal och att hon kan tänka sig en integration med biblioteket. Vi i styrelsen har svårt att, om så sker, se en framtid för Galleri Moment. Lokalens framträdande läge och den professionella bemanningen har varit galleriets två största och viktigaste framgångsfaktorer.

 

Försäljningen på Galleri Moment har minskat från 438 810 kr 2016 till 268 197 kr 2017. Mest sålde Stina Lindskog med 51 000 kr, därefter kom Anne Marie Udsen 37 000 kr och Ida Adler 24 600 kr.

Kommunen och konstföreningen har gjort inköp från samtliga utställare.

 

Följande konstnärer har ställt ut under året:

14 januari - 4 februari: Kiwa Saito - textil

11 februari - 4 mars: Christel Jönsson - måleri och film

11 mars - 1 april: Anne Maria Udsen - måleri

8 april - 6 maj: John Webb - foto

13 maj - 3 juni: Ida Adlerv - måleri

10 juni - 8 juli: Masayosha Oya - keramik

15 juli - 5 augusti: Kristina Thun - grafik

12 augusti - 2 september: Mary Emslie Olsson - grafik

2 september - 30 september: Annika Zetterström - måleri

3 oktober - 7 oktober vinstvisning

14 oktober - 4 november: Oskar Jakobsen - skulptur

11 november - 2 december: Marie Holmgren - skulptur och teckning

9 december - 5 januari Cecilia Larsson: - måleri

 

Galleriet har under året 2017 haft 7783 besökare, en minskning med 3507 personer jämfört med 2016 då vi hade 11290 besökare. Mest besökt var Kiwa Saitos utställning med 813 besökare.

 

Inom ramen för Kulturgarantin har galleriet under vårterminen 2017 haft 13 skolvisningar för åk 4 med Konst + Dans = sant, sammanlagt 265 elever plus 26 lärare.

Konst + Dans=sant: Elever, lärare, konstpedagog och danspedagog träffas inne på galleriet. Där visas aktuell utställning. Nina Wenedikter berättar om konsten. Därefter får elever (och gärna lärare) skapa egna bilder inne i galleriet. Avslutningsvis går eleverna tillsammans med danspedagog runt i galleriet och försöker teckna linjer och former som går att hitta i konstverken. Sedan blir det lunchpass. Därefter går eleverna till den närliggande kulturskolan. Tillsammans med danspedagogen skapas nya danser utifrån de former som man hittat inne i galleriet.

Hösten 2017 har Kulturgarantin gjort förändring av konstutbudet. Istället för skolbio erbjuds årskurs 9 att uppleva konst/natur längs Blocklinjen i Kronoskogen. (Under vårterminen 2018 kommer visningar i skogen att äga rum). 2016 startade Ängelholms kommun ”Staden till havet” med konst längs Blocklinjen i Kronoskogen. 2017 fortsätter kommunen på samma plats med ”(X)sites”, ett konstprojekt längs Kattegattleden arrangerat av Konstnärscentrum Väst. Under sommaren 2017 har ett trettiotal konstnärer skapat konst i Skåne, Halland och Västra Götaland. I samband med projektet hade Konstskolan Munka en work shop ute på Sven Jons Udde, Skälderviken, som dokumenterades och som senare visades i POP UP #8 inne på Galleri Moment. (Detta gör att årskurs 4 nu får uppleva dansföreställningar på Jarl Kulle Scenen i Ängelholm.)

 

Utöver skolvisningar har Galleri Moment erbjudit 30 visningar för andra grupper, sammanlagt 175 personer.

 

Det är nu för tredje året vi ordnar det vi kallar Pop Up – utställningar i samarbete med Konstskolan Munka. 2017 visades POP UP # 7 -”Alarm”, POP UP # 8 -”Land art-konst på stenar”, POP UP # 9 -“Identitet”. Antal besökare vid dessa tillfällen var totalt: 225 personer.

 

Under 2017 fortsätter Galleri Moment med ”Månadens konstverk” där Nina Wenedikter visar konstverk från kommunens samlingar inne i Stadsbiblioteket. 6 tillfällen under vår och höst 2017:

20/2 Mats Kläpp ”I still cry”,

13/3 Yayoi Kiyota Malm och Gunilla Sundström ”Skutt-skutt” och ”Grävling,

24/4 Stig Espe Olson ”Cyklisten”,

23/10 Anette Jonsson ”Octopod”,

20/11 Ullastina Larsson ”I arbetets utkanter”,

18/12: Örjan Wikström ”Fem porträtt IV” .

Sammanlagt antal personer som kom och lyssnade: 60 personer.

 

Mars 2017 bjöd Bjäre Konstförening in Galleri Moment/Nina Wenedikter till Båstad Bibliotek för gästföreläsning med temat ”Naturen i konsten”. Sammanlagt kom 22 personer.

 

Styrelsen har bestått av:

Håkan Landén, ordförande, konstgruppen

Hanne Jönsson, vice ordförande, konstgruppen

Christina Persson, kassör

Kerstin Strömberg, sekreterare

Camilla Johansson, IT – ansvarig

Bertil Svensson, lageransvarig

Ann-Christine Larsson, medlemsansvarig, konstgruppen

Charlotte Carlin, konstgruppen

Johan Bjärntoft, konstgruppen

Revisorer: Johan Flodmark och Evert Olofsson

Valberedning: Eva Lood och Gudrun Jander

 

Styrelsen vill härmed tacka alla våra medlemmar för visat intresse och kommunen och Läkekonst för gott samarbete under året som gått.

 

 

Ängelholm 2018-02-07

Håkan Landén (ordf.)

 

 

 

 

 

© Ängelholms konstförening

webbansvarig Camilla Johansson

 

info@engelholmskonstforening.org

 

Sidan senast uppdaterad 180920