Verksamhetsberättelse för

Ängelholms Konstförening 2016

 

Årsmöte hölls den 17 mars 2016. Efter årsmötet lyssnade vi på ett föredrag av lektor Joacim Sprung Lunds Universitet på temat ”Surrealism: tanke, kropp och världsbild”.

 

Medlemsantalet i föreningen är som tidigare ca 400.

 

Föreningen har haft sju protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen träffats i samband med vernissager och konstinköp.

 

Under våren arrangerade vi följande aktiviteter:

Köpenhamn den 23 april. Vi besökte först Davids samling, där vi blev guidade genom deras permanenta tre samlingar: islamisk, äldre europeisk och nyare dansk konst. Därefter besökte vi Cisternerne, där man nere i det före detta vattenmagasinet kunde se videoinstallationer av Eva Koch.

Konstpromenad för barn den 29 maj fick ställas in på grund av för få deltagare.

Under hösten arrangerade vi följande aktiviteter:

Köpenhamn den 22 oktober. Först besökte vi Statens Museum For Konst. Därefter guidade Oskar Jakobsen oss på en gallerirundtur där vi besökte gallerier man normalt inte hittar. Vi avslutade med ett besök på Den Frie Udstilling.

Halmstad och impressionisterna den 3 september fick ställas in på grund av för få deltagare.

 

Under året har våra medlemmar som vanligt kunna delta i arrangemang som ordnats av konstföreningen Läkekonst. På samma sätt har deras medlemmar kunnat delta i våra.

 

Årets konstlotteri fungerade bra som vanligt. 36 konstverk och en bok lottades ut.

 

Vår medlemmar har även i år deltagit i en fortsättning av kursen i konsthistoria.

 

Medlemsavgiften har varit oförändrad, 200 kronor.

 

Samarbetet med kommunen och konstföreningen Läkekonst har fungerat väl.

 

Försäljningen på Galleri Moment har inbringat brutto 438 810 kr. Mest sålde Karin Håkansson med

90 500 kr, därefter kom Stina Lindskog med 51 000 kr och Hanne Jönsson med 40 700 kr.

Kommunen och konstföreningen har gjort inköp från samtliga utställare.

 

Följande konstnärer har ställt ut under året:

1. 16 jan – 6 feb Karin Håkansson, måleri och objekt

2. 13 feb– 5 mars Peter Wallström, måleri

3. 12 mars – 9 april Lena Blohmé och textil, Ann Hammar, grafik

4. 16 april – 7 maj Anette Jonsson, keramiska skulpturer

5. 14 maj – 4 juni Morgan Johansson, akvarell

6. 11 juni – 9 juli Berit Fradera, måleri, teckning, collage

7. 16 juli – 6 aug Karl Larsson, foto

8. 13 aug – 3 sep Lore Nynell, stenskulpturer och Agneta B. Lind, bildväv

9. 10 sep – 1 okt Hanne Jönsson, måleri och objekt

10. 4 okt – 8 okt Konstföreningens vinstvisning

11. 15 okt – 4 nov Örjan Wikström. måleri

12. 12 nov – 4 dec Birgitta Godlund, installation, måleri ”Ett grönt rum”

13. 10 dec – 7 jan 2017 Stina Lindskog, måleri

Galleriet har under året 2016 haft 11290 besökare, en ökning med 1027 personer jämfört med 2015 då vi hade 10263 besökare. Mest besökt var Karin Håkansson med 1375 besökare.

 

I Samband med utställningarna har vi haft 19 visningar med konst + dans med 396 elever plus 40 lärare.

Konst + Dans=sant. Man träffas inne på galleriet. Där visas aktuell utställning för elever och lärare. Nina Wenedikter berättar om konsten. Därefter får elever (och gärna lärare) skapa egna bilder inne i galleriet. Avslutningsvis går eleverna tillsammans med danspedagog runt i galleriet och försöker teckna linjer och former som går att hitta i konstverken. Sedan blir det lunchpass. Därefter går eleverna till den närliggande kulturskolan. Tillsammans med danspedagogen skapas nya danser utifrån de former som man hittat inne i galleriet.

Därutöver har det erbjudits visningar i andra grupper.

 

Det är nu för andra året vi ordnar det vi kallar Pop up – utställningar i samarbete med Konstskolan Munka. 2016 visades POP UP # 3 -”Parafras”, POP UP # 4-”Feminism”, POP UP # 5-“Tabu och censur” och POP UP # 6-“Minnen”. Antal besökare vid dessa tillfällen var totalt: 514 personer.

 

Hösten 2016 startar Galleri Moment ”Månadens konstverk” där Nina Wenedikter visar konstverk från kommunens samlingar inne i Stadsbiblioteket. Sammanlagt 3 tillfällen under hösten 2016, första måndagen i oktober, november och december: 3/10 ”Huset i skogen”/ Anna Eggert, 7/11 ”I örnens rike”/Thomas Lidén samt 5/12 ”Elefant, sandslott, figur”. Sammanlagt antal personer som kom: 25 personer.

 

Styrelsen har bestått av:

Håkan Landénordförande

Christina Perssonkassör

Kerstin Strömbergsekreterare

Camilla Johansson IT – ansvarig

Bertil Svensson Lageransvarig

Ann-Christine Larssonmedlemsansvarig

Hanne Jönsson konstgruppen

Christel Khan konstgruppen

Johan Bjärntoft konstgruppen

 

Revisorer: Rolf Weiman och Dan Nordström

 

Valberedning: Eva Lood och Gudrun Jander

 

Styrelsen vill härmed tacka alla våra medlemmar för visat intresse och kommunen och Läkekonst för gott samarbete under året som gått.

 

Ängelholm 2017-03-06

Håkan Landén (ordf.)

 

 

 

 

 

© Ängelholms konstförening

webbansvarig Camilla Johansson

 

info@engelholmskonstforening.org

 

Sidan senast uppdaterad 170904