SENASTE NYTT

 

Info juni 2018

 

I höst kommer Ängelholms Konstförening inte att anordna några utställningar på Galleri Moment. Anledningen är att Ängelholms kommun sagt upp det avtal med Ängelholms Konstförening som gällt sedan 1967 med motiveringen att biblioteket ska totalrenoveras och att galleriet i fortsättningen inte ska vara bemannat. Framtiden för Galleri Moment är mycket oviss.

Ängelholms kommun kommer i hösta att använda Galleri Moments lokal till en fotoutställning året ut. Det är fotografen Sebastian Sarid som visar sin utställning ”Black Dimond”. Utställningen är också en del i Landskrona Foto Festival 2018 som infaller den 14/9-23/9.

Om, när och var Galleri Moment åter kan öppnas är det ingen i konstföreningen eller i kommunen som kan svara på just nu.

 

Konstföreningens lotteri och olika konstupplevelser kommer att fungera som vanligt.

Medlemmarna får som vanligt hem höstens program i brevlådan i slutet av augusti. Programmet kommer att finnas här på hemsidan också.

 

 

Info december 2017

 

Man kan säga att Ängelholms konstförening har tre huvuduppgifter:

- Att ordna utställningar på Galleri Moment i samarbete med kommunen.

- Att ordna ett konstlotteri med cirka en vinst per tolv medlemmar.

- Att ordna konstresor, föreläsningar eller andra upplevelser kopplade till konst för våra medlemmar.

 

Just nu pågår det förändringar som i första hand påverkar utställningarna på Galleri Moment. Vad det gäller konstlotteriet och konstupplevelserna kommer de att fungera som vanligt. Så här ser det ut:

 

UTSTÄLLNINGAR PÅ GALLERI MOMENT

Årets utställningar blir denna vår och sommar endast fyra till antalet. Detta beror på att kommunen planerar att totalrenovera biblioteket med start hösten 2018. Någon alternativ bemannad lokal för Galleri Moments verksamhet under tiden erbjuder man inte.

 

Kommunen avser att i samband med renoveringen även ändra en del i husets planlösning. Konstföreningens styrelse har i möte med kommunens representant informerats om att Galleri Moment troligtvis inte kommer att få vara kvar i nuvarande fina lokal i bibliotekets entré.

 

Kommunen har sagt upp gällande avtal mellan kommunen och Ängelholms Konstförening där det stått att Ängelholms Konstförening är huvudman för verksamheten och kommunen står för lokal samt ansvarar för bemanning. Kommunen motiverar uppsägningen med att göra det möjligt att i fortsättningen ha galleriet obemannat. Detta motsätter vi oss i konstföreningen med det bestämdaste. Något nytt avtal har inte skrivits. Därigenom är det mycket osäkert vad som gäller för galleriets framtid.

 

Vi återkommer med mer aktuell information om detta efterhand på vår hemsida och i höstens utskick.

 

KONSTLOTTERIET

Konsten till lotteriet har vi tidigare köpt i första hand från utställningarna på Galleri Moment, men också i samband med konstrundan och från andra utställningar. Under renoveringen blir det fler inköp från konstrundan och andra utställningar. Mängden vinster är i relation till antalet medlemmar – cirka 1 vinst per 12 medlemmar enligt föreningens riktlinjer – så lotteriets storlek kommer inte att förändras. Visning och utdelning av konstlotteriets vinster kommer att ske i Gamla Rådhuset v 40. Du kan också följa inköpen på vår hemsida under Inköpt konst.

 

KONSTUPPLEVELSER

Vi kommer som vanligt att ordna någon eller några konstupplevelser under våren och hösten. Vilka det blir kommer du att kunna läsa i vårt vår- och höstprogram samt här på vår hemsida. Precis som innan samarbetar vi med konstföreningen Läkekonst och Ängelholms konstförenings medlemmar är välkomna att delta i Läkekonst konstupplevelser som du kan läsa mer om här på vår hemsida.

 

Vi kommer att ge mer information om vad som händer i olika frågor efterhand som renoveringen pågår via vår hemsida och via mail.

 

Har du ännu inte lämnat din mailadress till oss kan du göra det på info@engelholmskonstforening.org för att få kontinuerlig information.

 

Ett höstprogram kommer att skickas ut som vanligt till våra medlemmar och presenteras på vår hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ängelholms konstförening

webbansvarig Camilla Johansson

 

info@engelholmskonstforening.org

 

Sidan senast uppdaterad 180920