Ängelholms Konstförening
Hakan Bengtsson

 

Håkan Bengtsson

 


Många av de verk som visas på utställningen handlar mycket om linjen eller rättare sagt massan av linjer som byggs upp under stor koncentration timme efter timme. Denna typ av verk är lite speciella då ”bilden” måste göras under ett till två dygn då färgen torkar snabbare och snabbare på grund av linjernas täthet som påskyndar torktiden. Det viktiga i slutändan är att få helhet och balans i målningen. Det kan finnas många dissonanser men de finns då över hela verket. Linjens fysiska egenskaper beror på vilket verktyg man använder för att ritsa fram linjerna. Verket kan likaväl få en stor kontrast mellan färgerna som en subtil känsla.

När ett sådant verk påbörjas så kan man inte ha någon direkt förebild utan man måste följa processen med handens rörelse som drar linje efter linje. Därför är det viktigt att arbetet kan fortsätta i många timmar då man befinner sig långt inne i tankeprocessen hur verket skall växa fram och att kunna ta beslut att sluta då komposition och balans skapar det helhetsintryck som man eftersträvat.


Håkan Bengtsson