Ängelholms Konstförening
Senaste nyttSenaste nytt

Info augusti 2022:


Ja, nu har vi kommit väl i gång med våra utställningar i nya lokaler på biblioteket. Förutsättningarna är lite annorlunda. Den nya planlösningen med många väggar i olika storlek och vinklar gör det möjligt att presentera konsten på fler sätt än när bara fyra väggar står till buds. Att som åskådare gå runt i utställningen och se en viss del av konsten i taget kan kanske upplevas som vilsamt.
Efter åtta månader ser vi nu att det fungerar riktigt bra. Ny AV utrustning är på plats och har redan använts. Denna erbjuder många möjligheter för konstnärer som använder sådan teknik i sitt konstutövande. En sak som inte fungerar riktigt bra är tyvärr belysningen. Alla väggar går inte att belysa. Detta har vi påtalat och vi hoppas det ska åtgärdas så snart som möjligt.


Nu är ett nytt avtal mellan Ängelholms kommun och Ängelholms Konstförening klart och påskrivet. Avtalet gäller två år i taget. Nytt är att utställningarna är uppdelade så att kommunen förfogar över en egen utställningsperiod v 43 tom v 9, totalt 19 veckor. Konstföreningen förfogar över utställningsperiod v 9 tom v 43, totalt 33 veckor. V 9 och v 43 är gemensamma. För- och efterarbete. Den nya ordningen gäller utställningar from 2023.


Vi kommer fortsätta att ge mer information om vad som händer via vår hemsida och via mail.

Har du ännu inte lämnat din mailadress till oss kan du göra det på

info@engelholmskonstforening.org

för att få kontinuerlig information via mail.


Stötta gärna vår verksamhet genom att bli medlem. Här finns information om hur du blir medlem!


Precis som tidigare samarbetar vi med konstföreningen Läkekonst.

Ängelholms Konstförenings medlemmar är välkomna att delta i konstupplevelser arrangerade av Läkekonst.Allmänt

Man kan säga att Ängelholms konstförening har tre huvuduppgifter:

– Att ordna utställningar på Galleri Moment i samarbete med kommunen. Konstföreningen administrerar och ansvarar för försäljning.

– Att ordna ett konstlotteri med cirka en vinst per tolv medlemmar.

– Att ordna konstresor, föreläsningar eller andra upplevelser kopplade till konst för våra medlemmar (pga pandemin har denna del tyvärr fått ligga på is tills vidare).Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Ängelholms Konstförening