Ängelholms Konstförening
Senaste nyttSenaste nytt

Info januari 2023:


Ännu ett år har gått i Galleri Moments nya lokaler i det nyrenoverade stadsbiblioteket här i Ängelholm.


Vi har haft ett varierat utbud av konst.

Som vanligt har vi lagt stor vikt vid att få så stor variation av tekniker och uttryck som möjligt. Utställningarna har varit mycket uppskattade. Vi som arrangörer har varit mycket nöjda med lokalerna. Likaså konstnärerna.


Tyvärr har vi ännu inte fått rätt på belysningen där spottlamporna inte går att rikta som vi vill.


Enligt det senaste avtalet mellan kommunen och Ängelholms Konstförening ska vi i fortsättningen dela på galleriets lokaler så att kommunen varje år har egna utställningar i 17 veckor (v. 1-8 och 44-52). Konstföreningen ska bedriva sin verksamhet i nuvarande form som galleri i 33 veckor (v. 10-42).

Veckorna 9 och 43 är gemensam tid.
Avtalet gäller från och med måndag 23-10-30.

Vi får anledning att återkomma med mer information efter hand som det hela kommer i gång.Vi kommer fortsätta att ge mer information om vad som händer via vår hemsida och via mail.

Har du ännu inte lämnat din mailadress till oss kan du göra det på

info@engelholmskonstforening.org

för att få kontinuerlig information via mail.


Stötta gärna vår verksamhet genom att bli medlem. Här finns information om hur du blir medlem!


Precis som tidigare samarbetar vi med konstföreningen Läkekonst.

Ängelholms Konstförenings medlemmar är välkomna att delta i konstupplevelser arrangerade av Läkekonst.Allmänt

Man kan säga att Ängelholms konstförening har tre huvuduppgifter:

– Att ordna utställningar på Galleri Moment i samarbete med kommunen. Konstföreningen administrerar och ansvarar för försäljning.

– Att ordna ett konstlotteri med cirka en vinst per tolv medlemmar.

– Att ordna konstresor, föreläsningar eller andra upplevelser kopplade till konst för våra medlemmar.Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Ängelholms Konstförening