Ängelholms Konstförening
Kontakt

Ängelholms Konstförening

Styrelsen

Håkan Landén
Kerstin Strömberg
Camilla Johansson

Håkan Landén, ordförande

calahala@gmail.com

0725-424 496

Hanne Jønsson, vice ordförande

mail@hannejonsson.se

0760-499 377

Per Andersson, kassör

pelle@perandersson.se

073-536 60 58

Kerstin Strömberg, sekreterare

kerstin.stromberg@ektv.nu

0702-398 733

Camilla Johansson, IT-ansvarig

comj67@gmail.com

0768-725 321

Bertil Svensson, lageransvarig

bertil.svensson@ektv.nu

0722-227371


Ann-Christin Larsson medlemsregisteransvarig

annkpv@gmail.com

0704-393 501

Johan Bjärntoft

johan.bjarntoft@gmail.com

0721-609 839

Margaretha Schéele Kunze

mskunze@hotmail.com

0701-487977

Galleri Moment

Stadsbiblioteket, Stortorget, Ängelholm


Nina Wenedikter

Konstutvecklare och

verksamhetsansvarig

Galleri Moment

Kan nås här:


Nina Wenedikter

Kultur och Stad

Ängelholms kommun

Östra vägen 2

262 80 Ängelholm


nina.wenedikter@engelholm.se 

tel: 0431 - 46 89 29