Ängelholms Konstförening
Ställa ut?
Utställningskriterier


Galleri Moment ska visa samtida svensk och nordisk konst med stor variation i både form och innehåll. Galleriet bedrivs i samarbete mellan Ängelholms kommun och Ängelholms Konstförening.


Det är en arbetsgrupp som utser vilka av dem som har sökt som kommer att få ställa ut i galleriet.


Meritkrav:

Sökande måste vara kvalificerad enligt något av de tre alternativ som Sveriges Konstföreningar har som krav för att utställningsbidrag ska kunna betalas ut. Klicka här för att se meritkraven. (Skrolla en bit ner på sidan)


Så här gör du din ansökan:

Ansökan för 2025 är öppen 18 september 2023 - 31 maj 2024.

Klicka här för att ansöka! Logga in och fyll i blanketten enligt instruktioner. 

Om du inte är svensk medborgare kan du göra din ansökan via galleri.moment@engelholm.se under samma period.


Har du frågor angående ansökan maila till galleri.moment@engelholm.se


 

Välkommen med din ansökan!