Ängelholms Konstförening
HistorikÄngelholms konstförenings historia

 

 

Ängelholms konstförening bildades 1944.


Föreningen har som uppgift att genom att ordna utställningar, föredrag, lotterier, föredrag samt besök på konstmuseer och andra intressanta platser bredda konstintresset inom Ängelholm med omnejd.

 

Initiativtagare till föreningen var ett antal konstintresserade damer och herrar med konstnärerna Christian Berg och Pär Siegård och konstnären och cigarrhandlaren Knut Grönvall i spetsen.

 

De första årens verksamhet bestod av medlemsfester, kurser i teckning och målning och en eller två årliga utställningar framförallt med föreningens egna konstnärers alster, men också verk av konstnärer från närliggande orter. Dessa utställningar ägde för det mesta rum på dåvarande Hotel Thor (på Storgatan där Åhlens nu ligger).

 

Utställningsverksamhet utökades kraftigt när Ängelholm 1967 fick ett kommunalt konstgalleri, Galleri Moment, som sedan 1987 ligger i biblioteket. I januari 2020 flyttade Galleri Moment tillfälligt till det gamla Rådhuset på Stortorget då stadsbibliotekt skulle renoveras, två år senare var Galleri Moment tillbaka i sina nya lokaler i biblioteket.


Konstföreningen har ett samarbetsavtal med kommunen vilket innebär att vi delar på galleriets lokaler så att kommunen varje år har egna utställningar i 17 veckor (v. 1-8 och 44-52). och Ängelholms Konstföreningen har galleriutställningar i 33 veckor (v. 10-42). Veckorna 9 och 43 är gemensam tid.