Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för

Ängelholms Konstförening 2018Årsmöte hölls den 12 mars 2018.


Efter årsmötet lyssnade vi på ett föredrag av Angelica Persson från Märta Måås-Fjätterström.


Medlemsantalet i föreningen har sjunkit och är nu ca 250.


Föreningen har haft sju protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen träffats i samband med vernissager och konstinköp.


Under våren arrangerade vi följande aktivitet:

Konstresa till Skarhults slott den 26 maj. Där fick vi en guidad visning av utställningen Den dolda kvinnomakten. Efter lunch kunde man se utställningen Den goda manligheten och promenera i parken.


Under hösten arrangerade vi följande aktiviteter:

Besök hos Bertil Englert den 16 september. Vi åkte med privata bilar till skulptören Bertil Englert vid vackra Västersjön och fick en guidad rundvandring i hans ateljé, skulpturträdgård och privata bostad. 

Novemberkväll-tema Keramikkonst den 6 november. Resan fick ställas in på grund av för få anmälda deltagare.


Under året har våra medlemmar som vanligt kunnat delta i arrangemang som ordnats av konstföreningen Läkekonst. På samma sätt har deras medlemmar erbjudits delta i våra.


Årets konstlotteri genomfördes i år i Gamla rådhuset där 24 konstverk och en bok lottades ut.


Våra medlemmar har även i år deltagit i en fortsättning av kursen i konsthistoria.


Medlemsavgiften har varit 250 kronor.


Det av Ängelholms Kommun uppsagda avtalet har ännu inte ersatts av ett nytt.

Det som hänt under året är att kommunen gett oss muntligt löfte om bemanning av galleriet under tiden biblioteket renoveras.

Galleri Moment får bedriva ordinarie verksamhet i nuvarande lokal fram till den 7 september. Därefter flyttar Galleri Moment till Gamla rådhuset och stannar där så länge renoveringen av biblioteket pågår.

 

Försäljningen på Galleri Moment har minskat från 268.197 kr 2017 till 101.390  kr 2018. Minskningen beror på att vi inte hade utställningar efter juli månad. Mest sålde Anders Segerson med 49.000 kr, Mona Öjemark med 36.800 kr, därefter kom Marianne Hallberg med 15.590 kr.

Från januari och fram till juli har galleriet fört besöksstatistik: Mona Öjemark 568 pers, Anders Segerson 571 pers, Marianne Hallberg 383 pers, Gittan Jönsson 776 pers.


Vid fyra tillfällen under året har Galleri Moment fortsatt med ”Månadens konstverk” där Nina Wenedikter visar konstverk från kommunens inköpta konst inne på Stadsbiblioteket.

26/2 Fredrik Lindqvist, 9/4 Anita Christoffersson, 8/10 Ida Adler, 19/11 Anders Segerson.


Följande konstnärer har ställt ut under året:

21 januari- 3 mars Mona ÖjemarkBlandteknik

10 mars  - 21 aprilAnders SegersonMåleri och Skåp

28 april - 2 juniMarianne Hallberg Keramik

9 juni  - 27 juli Gittan JönssonMåleri Skulptur

Kommunen och konstföreningen har gjort inköp från samtliga utställare.

Under hela hösten använde kommunen Galleri Moments lokal till utställning i egen regi.

Det var fotografen Sebastians Sardis med fotoutställningen "Black Diamond”.

Den längre utställningsperioden var positiv då Nina Wenedikter bjöd in kommunens åk 9 för att jobba med bildanalys i utställningen. Främst elever från Nyhemsskolan åk 9 har arbetat med utställningen och sammanlagt besökte ca 50 elever med lärare utställningen.   


Styrelsen har bestått av:

Håkan Landén - ordförande, konstgruppen

Hanne Jönsson - v. ordf., konstgruppen

Christina Persson - kassör

Kerstin Strömberg - sekreterare

Camilla Johansson - IT – ansvarig

Bertil Svensson - lageransvarig

Ann-Christine Larsson - medlemsansvarig, konstgruppen

Charlotte Carlin - konstgruppen

Johan Bjärntoft - konstgruppen

Revisorer: Johan Flodmark och Evert Olofsson

Valberedning: Eva Lood och Gudrun Jander


Styrelsen vill härmed tacka alla våra medlemmar för visat intresse samt Ängelholms Kommun och Läkekonst för gott samarbete under året som gått.


Ängelholm 2019-02-08

Håkan Landén (ordf.)© Ängelholms konstförening

webbansvarig Camilla Johansson


info@engelholmskonstforening.org


Sidan senast uppdaterad 200105