Ängelholms Konstförening
Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för

Ängelholms Konstförening 2023


Årsmöte hölls på Lindhaga den 23 mars 2023. Efter årsmötet lyssnade vi till en föreläsning, av Nina
Wenedikter om Offentlig konst i Ängelholms kommun, som Läkekonst hade anordnat.


Medlemsantalet i Ängelholms konstförening är ca 180 och medlemsavgiften är 250 kronor.


Ängelholms konstförening har haft åtta protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen eller
delar av styrelsen träffats i samband med vernissager och konstinköp.


Ängelholms konstförening besökte under våren keramikern Johan Bjärntoft som visade den nya
ateljé han öppnat tillsammans med sin kollega Maria Widegren och berättade om sin konst.
Under hösten var föreningen på besök hos KKV och Gunnar Nilmén, mycket informativt o intressant.


Ängelholms konstförening deltog i Riksförbundets jubileumsutställning Vävda Rum – en utställning
med offentlig virtuell konst. Den 20 maj - 30 september fanns tio virtuella konstverk utplacerade i
Ängelholm. Genom att ladda ner en app och vandra runt kunde verken ses i mobilen.


Årets konstlotteri
Årets konstlotteri genomfördes den 21 okt där tjugo lyckliga vinnare fick välja sina vinster.


Vinnare i konstlotteriet 2023
1 Jan-Erik Wettin                            11 Karl-Johan Tyrberg
2 Birgitta Hägerström                     12 Eva Lood
3 Ann-Kristina Stjärnerklint            13 Lotta Forkstam Hambraeus
4 Christina Bergenudd                   14 Majtan Palmér
5 Anne Larsson                              15 Åsa Edler
6 Emmelie Nordeng                       16 Alf Bällgren
7 Maria Glimbrand                         17 Agneta Pehrsson
8 Kitty Olofsson                              18 Fanny Johansson
9 Håkan Landén                             19 Kerstin Åberg
10 Peo Jacobsson                          20 Ann-Christine Larsson


Inköp och försäljning
Totalt har konst för 296 400 kr sålts på Galleri Moment under året.
Ängelholms konstförening har köpt in konst för 67 215 kr och lottat ut konst för 85 175 kr.


De fem konstnärerna med bästa försäljning
Christina Berglund 39 000 kr
Christer Svanberg 33 000 kr
Jucivaldo Tavares 32 000 kr
Johan Haugen 29 500 kr
Bibbi Forsman 26 500 kr


Utställare på Galleri Moment 2023
21 jan – 11 feb         Christina Berglund          foto/montage
18 feb – 11 mars      Jucivaldo Tavares           måleri
18 mars – 15 april    Jerker Andersson           foto
22 april – 13 maj      Barbro Bud Andersson    Flyttad till mars 2024
20 maj – 10 juni       Charlotte Hedberg          montage/foto/collage
20 maj – 30 sept      Vävda Rum offentlig virtuell konst
17 juni – 15 juli         Karin Gyllerfelt                akvarell
22 juli – 19 aug         Christer Svanberg          måleri
26 aug – 16 sep        Press 5                          grafik
23 sep – 14 okt         Bibbi Forsman               keramik
                                  tillsammans med Johan Haugen       måleri
17 okt – 21 okt          Vinstvisning Ängelholms Konstförening
26 okt – 2 nov           Pop Up Konstskolan Munka-Ljungby
11 nov – 5 jan           Eva Larsson                  måleri och skulptur


Kommunens projekt på Galleri Moment
NÄRBILD med tema Rymden & UFO, utställningar och föreläsningar okt 2023 – febr 2024
Konstcirkel med Nina Wenedikter


Styrelse
Mats Westling ordförande, konstgruppen
Hanne Jönsson vice ordförande, konstgruppen
Per Andersson kassör, konstgruppen
Kerstin Strömberg sekreterare
Camilla Johansson IT – ansvarig
Bertil Svensson lageransvarig
Ann-Christine Larsson medlemsansvarig, konstgruppen
Johan Bjärntoft konstgruppen
Karin Pettersson konstgruppen


Revisorer
Johan Flodmark och Birgit Lindell


Revisorssuppleant
Lena Tebring


Styrelsen vill tacka alla våra medlemmar för visat intresse samt Ängelholms Kommun och Läkekonst
för gott samarbete under året som gått.


Ängelholm 2024-02-26


Styrelsen för Ängelholms konstförening


Revisionsberättelse för 2023 - återfinns här.