Ängelholms Konstförening
Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för

Ängelholms Konstförening 2021På grund av den rådande pandemin valde vi att senarelägga årsmötet.

Det hölls i Ängelholms hembygdspark i det fria den 24 maj 2021.  


Medlemsantalet i föreningen är ca 183.

Medlemsavgiften är 250 kronor.


Föreningen har haft sju protokollförda sammanträden.

Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen träffats i samband med vernissager och konstinköp.


Några konstresor kunde inte erbjudas på grund av pandemin.


Under december 2020 befann sig covidpandemin i allvarligt läge vilket innebar att Galleri Moment stängde ner hela verksamheten fram till den 16 februari 2021. Pandemin kom att påverka Galleri Moments utställningsverksamhet under hela 2021 och beslut fattades om att galleriets vernissager inte fick äga rum. Utställningsperioderna påbörjades därför på en tisdag för att sedan hålla ordinarie öppettider tisdag till fredag 12-17 och lördag 10-14. Tre av årets elva utställningar påverkades av att konstnärer drabbats av covid, och innebar omplanering av utställare i mars-, april- och oktober månad. 


Årets konstlotteri genomfördes på Galleri Moment i Gamla Rådhuset. Ett begränsat antal personer fick vistas i lokalen samtidigt. Vinnarna fick vänta på sin tur ute på torget precis som föregående år. De fick sen i tur och ordning släppas in genom huvudingången, välja sin vinst och gå ut genom dörren på baksidan. Det hela gick smidigt och bra. 19 konstverk lottades ut.


Våra medlemmar har även i år deltagit i en fortsättning av kursen i konsthistoria. På grund av pandemin har en av de två grupperna varit inställd. Den andra har fortsatt med viss anpassning till förutsättningarna.


Såld konst 2021 på Galleri Moment

Brutto: 290.200:-

4 konstnärer med bäst försäljning:

Tone Linghult                     41.300:-

Britt Bogårdh                     40.000:-

Bertil Arkrans                    40.000:-

Viktor Rosdahl                  40.000:-


Besökare 2021

Totalt: 2709 personer

Utställningar med flest besökare:

Elisabeth Hilling, 365 personer

Anette Nilsson, 326 personer

Karol Zarbock, 295 personer

Tone Linghult, 261 personer

 

Utställare 2021

Britt Bogårdh                                            måleri                                  16 feb – 13 mars

Fotoklubben Kamera                                foto                                      20 mars– 5 april

KKV Ängelholm                                        grafik                                   10 april – 30 april

Evelina Dovsten/Kristin Larsson              glas                                      11 maj – 29 maj

Bertil Arkrans                                           måleri, skulptur                     8 juni – 3 juli

Karol Zarbock                                           keramik                               13 juli – 31 juli

Elisabeth Hilling                                        textil                                    10 aug – 28 aug

Tone Linghult                                            glas                                      7 sep – 25 sep

Anette Nilsson                                          foto                                       2 okt – 23 okt

Ängelholms Konstförening                       vinstvisning                           vecka 43

Viktor Rosdahl                                          måleri                                   9 nov – 27 nov

Anna Berg                                                måleri, objekt                        4 dec – 8 jan

Kommunen och konstföreningen har gjort inköp från samtliga utställare.

Vinnare i konstlotteriet 2021

1 Inger Lidljung                                               

2 Glenn Elversson           

3 Charlotta Rexmark       

4 Johan Landén               

5 Anne Bengtsson          

6 Anne-Birgit Persson    

7 Carina Landén              

8 Elly Melin                      

9 Jörgen Jarleman           

10 Christina Persson

11 Britt Sjöstrand

12 Christel Petersson

13 Karl Magnus Hägerström

14 Kerstin Åberg

15 Ingegerd Bergsten

16 Eva Lood

17 Kjell Rosén

18 Lena Hyllebusk

19 Göran Johansson    Styrelse 

Håkan Landén                          ordförande, konstgruppen                      

Hanne Jönsson                        v. ordf., konstgruppen

Per Andersson                         kassör

Kerstin Strömberg                    sekreterare

Camilla Johansson                   IT – ansvarig

Bertil Svensson                        lageransvarig

Ann-Christine Larsson             medlemsansvarig, konstgruppen

Johan Bjärntoft                         konstgruppen

Margareta Schèele Kunze       konstgruppen

Christina Persson

Revisorer

Johan Flodmark och Birgit Lindell 


Styrelsen vill härmed tacka alla våra medlemmar för visat intresse samt Ängelholms Kommun och Läkekonst för gott samarbete under året som gått.Ängelholm 2021-03-14
Håkan Landén (ordf.)