Ängelholms Konstförening
Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för

Ängelholms Konstförening 2022
 

Årsmöte hölls den 14 mars 2022.

Efter årsmötet lyssnade vi på ett föredrag av Oskar Koliander om ”Infrastruktur – En slingrande väg mellan konst och arkitektur”.

Medlemsantalet i föreningen är ca 180

Medlemsavgiften är 250 kronor.

Föreningen har haft åtta protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen träffats i samband med vernissager och konstinköp.

Föreningen gjorde under hösten en konstresa till skulptören Jonas Högström i hans ateljé och gjuteri i Utvälinge. Under titeln ”Så här gör man en bronsskulptur” berättade han i detalj om alla olika moment och allt arbete som ligger bakom alla fina skulpturer som han tillverkar.

Efter perioder av uppehåll på grund av pandemin har våra utställningar i Galleri Moment nu kommit i gång som vanligt och nu i nya och ändamålsenliga lokaler i det nyrenoverade stadsbiblioteket.

Årets konstlotteri genomfördes den 15/10 där tjugo lyckliga vinnare fick välja sina vinster.


Våra medlemmar har även i år deltagit i en fortsättning av kursen i konsthistoria. På grund av pandemin har en av de två grupperna varit inställd. Den andra har fortsatt med viss anpassning till förutsättningarna.


Såld konst 2022 på Galleri Moment
Brutto 376 000 kr

 

4 konstnärer med bästa försäljning

Nina Korhonen                         53 000 kr

Lucas Nagel                             45 700 kr

Jonathan Ollio Josefsson         42 500 kr

Silvia Wieser                            39 000 kr

 

Utställare 2022

15 jan – 5 feb             Silvia Wieser                                         måleri                    

12 feb – 5 mars          Karin Dockson                                      måleri, grafik          

12 mars – 2 april        Johan Söderström                                blandteknik, skulptur                        

9 april – 30 april         Karin Gustavsson & Emma Linde        textil                      

7 maj – 28 maj           Galina Davydtchenko                          måleri               

4 juni – 2 juli              Clara Frisk                                            textil                      

9 juli – 6 aug              Jonathan Josefsson                             textil                      

13 aug – 10 sep         Ewa Brodin & Gunilla Hansson           animation, måleri   

17 sep – 8 okt  - Inställd - Maria Pohl                                     keramik                            

Vinstvisning v 41

22 okt – 12 nov          Nina Korhonen                                     foto                       

19 nov – 10 dec         Lucas Nagel                                         blandteknik            

17 dec – 7 jan            Martin Severinsson                              måleri

 

Kommunen har gjort inköp från samtliga utställare.

Vinnare i konstlotteriet 2022

1     Jörgen Jarleman             11      Kjell Rosén                                    

2     Rolf Weiman                   12      Lars Andersson

3     Sonia Zetterlund             13      Åsa Edler

4     Monica Rydinger            14      Emelie Ljungdahl

5     Eva Borgh                      15      Marie Persson

6     Gerd Persson                16      Berit Samuelsson

7     Per Almer                      17      Allan Persson

8     Inger Fransson              18      Karin Petterson

9     Christine Wikstrand       19      Per Almer                       

10   Per Svensson                20      Margareta Andersson


Styrelse 

Håkan Landén                        ordförande, konstgruppen        

Hanne Jönsson                       v. ordf., konstgruppen

Per Andersson                        kassör

Kerstin Strömberg                   sekreterare

Camilla Johansson                  IT – ansvarig

Bertil Svensson                       lageransvarig

Ann-Christine Larsson             medlemsansvarig, konstgruppen

Johan Bjärntoft                        konstgruppen

Margareta Schèele Kunze       konstgruppen


Revisorer

Johan Flodmark och Birgit Lindell 

Revisorssuppleant
Lena Tebring

Styrelsen vill härmed tacka alla våra medlemmar för visat intresse samt Ängelholms Kommun och Läkekonst för gott samarbete under året som gått.


Ängelholm 2023-03-23
Håkan Landén (ordf.)