Ängelholms Konstförening
Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för

Ängelholms Konstförening 2019Årsmöte hölls den 11 mars 2019.


Efter årsmötet lyssnade vi på ett föredrag av Jarl von Scheele till ett bildspel om Berlin.


Medlemsantalet i föreningen är ca 180.


Föreningen har haft åtta protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen träffats i samband med vernissager och konstinköp.


Under hösten arrangerade vi en mycket lyckad konstresa till Wanås Slott. Vi hade tur med vädret och vi fick en mycket intressant guidning både inomhus och ute i parken.


Under året har våra medlemmar som vanligt kunnat delta i arrangemang som ordnats av konstföreningen Läkekonst. På samma sätt har deras medlemmar erbjudits delta i våra.


Årets konstlotteri genomfördes på Galleri Moment där 18 konstverk och två fotoböcker lottades ut.


Våra medlemmar har även i år deltagit i en fortsättning av kursen i konsthistoria.


Medlemsavgiften har varit 250 kronor.


Det av Ängelholms kommun uppsagda avtalet har ännu inte ersatts av ett nytt. I väntan på ett nytt har en ”Avsiktsförklaring om samverkan mellan Ängelholms konstförening och Ängelholms kommun” tecknats att gälla fram till 2021-01-01. Enligt detta ska Galleri Moment flyttas till Rådhuset och vara bemannat som tidigare.


Såld konst

Brutto: 343.100 :-

 

3 konstnärer med bäst försäljning

Cecilia Kraitz                      83.800:-

Mikael Bertmar:                  39.800:-

Håkan Bengtsson:              37.000:-

 

Besökare

Totalt: 5196 personer

Utställningar med flest besökare: 

Hannah Modigh, foto, 742 personer, Mikael Bertmar, foto, 739 personer.  

 

Visningar och aktiviteter

Konst åk 7                          10 visningar                       

Konst till äldreomsorgen     12 visningar

Månadens Konstverk          6   visningar

 

 

Följande konstnärer har ställt ut under året:

2019-01-12 - 02-09           Hanna Modigh - Foto                                   
2019-02-16 - 03-30           Håkan Bengtsson - Måleri, teckning och objekt                     
2019-04-06 - 05-04           Pia Fonnesbech - Måleri och stilleben            
2019-05-11 - 06-08           Karin Ellerstrand Bengtsson - Grafik, skulptur och måleri
2019-06-15 - 07-13           Mikael Bertmar - Foto
2019-07-20 - 08-10           Kristina Nilsdotter - Måleri och skulptur
2019-08-17 - 09-07           Cecilia Kraitz - Keramik
Här var det tänkt att Galleri Moment skulle flytta till Rådhuset. Så blev det inte.
2019-10-01 - 05                 Vinstvisning
2019-10-12 - 11-01           Anna Bauer - Textil
2019-11-09 - 30                 Patrik Gyllander - Akryl
2019-12-07 - 2020-01-04  Lena Selander - Måleri landskap

Kommunen och konstföreningen har gjort inköp från samtliga utställare.


Styrelse
Håkan Landén - ordförande, konstgruppen
Hanne Jönsson - v. ordf., konstgruppen
Christina Persson - kassör
Kerstin Strömberg - sekreterare
Camilla Johansson - IT – ansvarig
Bertil Svensson - lageransvarig
Ann-Christine Larsson - medlemsansvarig, konstgruppen
Johan Bjärntoft - konstgruppen
Margareta Schèele Kunze - konstgruppen

Revisorer
Johan Flodmark och Birgit Lindell


Styrelsen vill härmed tacka alla våra medlemmar för visat intresse samt Ängelholms Kommun och Läkekonst för gott samarbete under året som gått.

 

Ängelholm 2020-03-06
Håkan Landén (ordf.)        
© Ängelholms konstförening

webbansvarig Camilla Johansson


info@engelholmskonstforening.org


Sidan senast uppdaterad 210122