Ängelholms Konstförening
Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för

Ängelholms Konstförening 2020Årsmöte hölls den 9 mars 2020.


Efter årsmötet lyssnade vi på ett föredrag av Lars-Olof Tobiasson som berättade om sin konstsamling på Sjöbo läkarstation.


Medlemsantalet i föreningen är ca 200.

Medlemsavgiften är 250 kronor.


Föreningen har haft åtta protokollförda sammanträden.

Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen träffats i samband med vernissager och konstinköp.


Under våren gick vi ut med ett erbjudande om en konstresa till Halland och fick ett antal intresserade som anmälde sig. Tyvärr fick resan ställas in med kort varsel på grund av coronapandemin. Några ytterligare arrangemang har därefter inte kunnat erbjudas.

Under året har våra medlemmar som vanligt erbjudits att delta i arrangemang som ordnats av konstföreningen Läkekonst. Även dessa har fått ställas in.


Årets konstlotteri genomfördes på Galleri Moment i Gamla Rådhuset. Ett begränsat antal personer fick vistas i lokalen samtidigt. Vinnarna fick vänta på sin tur ute på torget. De fick sen i tur och ordning släppas in genom huvudingången, välja sin vinst och gå ut genom dörren på baksidan. Det hela gick smidigt och bra.
18 konstverk och tre fotoböcker lottades ut.


Vinnare i konstlotteriet 2020
1    Inga Persson                                                
2    Glenn Elversson                
3    Margareta Axelsdotter       
4    Kerstin Åberg                      
5    Mai Friberg                         
6    Rolf Persson                       
7    Klippans Konstförening       
8    Ylva Thelin                       
9    Håkan Holgersson            
10  Johan Flodmark               
11   Eva Norrlöf

12   Agneta Persson  

13   Lars Andersson 

14   Bo Alvberger

15   Inger Lidljung

16   Joachim Falk

17   Catrine Svensson

18   Kjell Johansson

20   Kerstin Åberg

21   Gun Dahlberg


Några av våra medlemmar har även i år deltagit i en fortsättning av kursen i konsthistoria.


Corona-pandemin har påverkat Galleri Moments utställningsverksamhet fr.o.m. den 21 mars 2020. Beslut fattades om att galleriets lördagsvernissager inte fick äga rum. Det innebar att utställnings-perioderna påbörjades en tisdag istället.

Under sommaren rullade utställningsperioderna enligt programmet och med galleriets ordinarie öppettider tisdag till fredag 12-17 och lördag 10-14.
I november 2020 med anledning av den snabba smittspridningen av Covid-19 i hela Skåne, och inte minst i Ängelholm, beslutades att galleriet skulle hållas stängt lördagar. Den 18 december 2020 höll Folkhälsomyndigheten en presskonferens om att pandemin och smittspridningen befann sig i allvarligt läge. Detta innebar att Galleri Moment stängde ner hela verksamheten resten av året med omedelbar verkan.


Såld konst 2020 Galleri Moment
Brutto: 284.250: -


3 konstnärer med bäst försäljning
Anders Adern                       34.500:-
Stina Siljing                          33.000:-
Tony Abrahamsson              31.200:-


Besökare 2020
Totalt: 2049 personer


Utställningar med flest besökare:
Arvidsson/Cedell 336 pers.

Maria Brusewitz 323 pers.

Lis Kläpp 225 pers.

Therese Thorgren 203 pers.


Följande konstnärer har ställt ut under året:
25 januari – 15 februari: Tony Abrahamsson. Keramik, betong, sten, grafik, teckning
22 februari – 14 mars: Therese Thorgren. Måleri
21 mars – 11 april: Stina Siljing. Objekt, skulpturer
18 april – 9 maj: Anders Adèrn. Måleri
16 maj-5 juni: Hélène Modigh. Akvarell
13 juni – 18 juli: Maria Brusewitz. Keramik
25 juli – 15 augusti: Eva Olsson och Heba al Akkad. Måleri
22 augusti – 12 september: Lis Kläpp. Måleri, glasade kritmålningar på papper
19 september – 10 oktober: Anna-Karin Arvidsson och Kerstin Cedell. Keramik, måleri, grafik
13 oktober-17 oktober: Ängelholms Konstförenings Vinstvisning
24 oktober – 21 november: Ida Rödén. Akvarell foto, objekt
28 november – 2 januari 2021: Arnold Bunge. Måleri, digitala bilder

Kommunen och konstföreningen har gjort inköp från samtliga utställare.


Styrelse
Håkan Landén - ordförande, konstgruppen                   
Hanne Jönsson - v. ordf., konstgruppen
Christina Persson - kassör
Kerstin Strömberg - sekreterare
Camilla Johansson - IT – ansvarig
Bertil Svensson - lageransvarig
Ann-Christine Larsson - medlemsansvarig, konstgruppen
Johan Bjärntoft - konstgruppen
Margareta Schèele Kunze - konstgruppen

Revisorer
Johan Flodmark och Birgit Lindell


Styrelsen vill härmed tacka alla våra medlemmar för visat intresse samt Ängelholms Kommun och Läkekonst för gott samarbete under året som gått.

Ängelholm 2021-03-20

Håkan Landén (ordf.)