Ängelholms Konstförening
Årsmöte 2024


Extra medlemsmöte

i Ängelholms Konstförening


Revisionsberättelsen fanns inte tillgänglig vid ordinarie årsmötet för Ängelholms konstförening som hölls i biblioteket 2024-03-04. I avsaknad av revisionsberättelse beviljades inte styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Nytt medlemsmöte för att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen hölls därför 2024-03-18.
Tid: klockan 18:00
Plats: Sammanträdesrummet intill Galleri Moment i Biblioteket


Protokoll från Årsmötet återfinns här.

Protokoll från extra styrelsemötet återfinns här.

 

Dagordning vid konstituerande medlemsmöte

i Ängelholms Konstförening

 

  • Mötets öppnande
  • Val av mötesordförande
  • Val av sekreterare för mötet
  • Fastställande av dagordning
  • Styrelsen konstitueras för 2024
  • Firmatecknare
  • Övriga frågor - Presentation av nya styrelsemedlemmar - Genomgång av Stadgar, Årsplanering, Vernissagerutiner och Riktlinjer - Kontaktuppgifter till nya styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning - Turordning med Läkekonst för att ordna program och lokal till årsmöte
  • Nästa möte, Fikavärd
  • Mötets avslutande